Een ventilatiesysteem op maat van uw woning en uw budget

EWM - Installateur van woningventilatie

Je woning voorzien van een dik pak isolatie levert een stevig voordeel op in de portemonnee. Vergeet echter niet dat je daardoor de basisverluchting van je woning wegneemt. Een uitgekiend ventilatiesysteem is daardoor niet enkel een verplichting maar ook een absolute noodzaak. Zo zorg je voor een gezond binnenklimaat voor elke bewoner.

Bij de installatie gebruiken we enkel de beste materialen. Een ventilatiesysteem vervang je immers niet zomaar. Daarom rekenen we op Soler en Palau (S&P) of Renson systemen. Interesse? EWM Technics maakt voor jou de beste prijs voor de installatie van uw woningventilatie.

Ventilatiesysteem C of D? Wat zijn de verschillen?

Systeem C ventilatie - natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Ventilatiesysteem C plaatsen

 

De toevoer van propere lucht gebeurt bij een C ventilatie op een natuurlijke manier via regelbare roosters in ramen of muren.

Belangrijkste voordelen van Systeem C:
lagere kostprijs, onderhoudsarm, makkelijk toepasbaar bij renovatie

Systeem D ventilatie - mechanische toevoer, mechanische afvoer

Ventilatiesysteem D plaatsen

 

Bij ventilatiesysteem D, ook wel balansventilatie genoemd, zijn de toevoer- en afvoerdebieten mechanisch gelijk geregeld.

Belangrijkste voordelen van Systeem D:
warmterecuperatie, geen roosters in ramen, geen tocht gevoel, E-peil

Warmterecuparatie of warmteterugwinning met Systeem D

Als je kiest voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, zal een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht worden gerecupereerd. Deze warmte wordt herbruikt om de (koude) toevoerlucht te verwarmen. Op die manier ventileer je met 70 à 90 % minder energieverlies (afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar).

Woningventilatie onderhoud

Voor een ontwerp op maat en een deftige plaatsing zorgt EWM Technics. Een ventilatiesysteem vraagt echter wel een beetje onderhoud om het systeem 'gezond' te houden.

Vooral bij Systeem D ventilatie is dit onderhoud belangrijk. Het grote voordeel ervan is dat je zelf heel veel kan doen:

  • Toevoer- en afvoeropeningen reinigen (zichtbaar vuil verwijderen)
  • Ventielen reinigen (zichtbaar vuil verwijderen)
  • Filters stofzuigen of vervangen.
    Nieuwe filters nodig?
    Contacteer ons!

Voor inspectie en zuivering van ventilatoren en luchtkanalen raden wij om elke 2 a 3 jaar langs te komen.

EWM BVBA is actief in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen